Základní škola Libuň

    Naše základní škola v Libuni je zřízena jako příspěvková organizace. V školním roce 2017/2018 vyučujeme v pěti učebnách celkem 72 žáků.

I. třída - 1. ročník - 14 žáků

II. třída - 2. ročník - 16 žáků

III. třída - 3. ročník - 11 žáků

IV. třída - 4. ročník - 15 žáků

V. třída - 5. ročník - 16 žáků

    Budova školy prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Průběžně došlo k výměně oken, původní dřevěná byla nahrazena plastovými. Obnovena byla izolace proti zemní vlhkosti, v tělocvičně byla položena speciální parketová podlaha. Generální rekonstrukcí prošlo též sociální zařízení a výdejna jídla pro naše dětské strávníky. Dokončila se též rekonstrukce školního hřiště, kde je v současné době čtyřpruhá 60 m dráha včetně rozběhu s doskočištěm se živičným povrchem, železná konstrukce pro šplh a víceúčelové hřiště. Součástí našeho areálu je dřevěný altán a dětské prolézačky. Nová je též přístupová cesta ke hřišti a kompletní oplocení objektu. Zde tráví naše děti nejen náplně hodin tělesné výchovy, ale i svůj volný čas o přestávkách a samozřejmě v odpoledních hodinách v rámci školní družiny.

    Vyučujeme v moderně vybavených učebnách. Nábytek vyhovuje přísným hygienickým požadavkům. V současné době disponujeme dostatečným zázemím ICT včetně progresivních výukových programů, které jsou schválené a podporované v rámci moderních projektů, významně podporovaných EU. Kromě standardních výukových programů disponujeme i programy pro děti se specifickými poruchami učení. Průběžně doplňujeme učební pomůcky pro všechny vyučované předměty. Od roku 2016 se ve škole vyučuje podle aktualizovaného ŠVP "Tvořivá škola" a vyučovaným cizím jazykem je zde angličtina.

Aktuality

Vánoce a vyučování v roce 2018

22.12.2017 08:30
Vyučování v roce 2018 začíná ve středu 3. ledna plaveckým výcvikem. Děkujeme našim rodičům za spolupráci a doprovod na vánoční vystoupení. Šťastný nový rok 2018 přejí všem zaměstnanci ZŠ Libuň.

Ředitelské volno

19.09.2017 13:49
Upozorňujeme rodiče, že v pátek 29. září 2017 je se souhlasem zřizovatele vyhlášeno ředitelské volno. 

Zahájení školního roku 2017/2018

30.08.2017 10:00
Školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin v libuňské sokolovně. Po zahájení přejdou žáci společně do ZŠ. Doprava dětí do školy a provoz školní jídelny bude zahájen v úterý 5. 9. 2017. Jízdní řád naváže na jízdní řád předchozího školního roku a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>