Základní škola Libuň

    Naše základní škola v Libuni je zřízena jako příspěvková organizace. V školním roce 2012 / 2013 vyučujeme ve třech třídách celkem 60 žáků.

I. třída - 1. ročník - 14 žáků

II. třída - 3. a 4. ročník - 20 žáků

III. třída - 2. a 5. ročník - 26 žáků

    Budova školy prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a v opravách se pokračovalo i v letošním roce. Během letních prázdnin došlo k výměně oken, původní dřevěná byla nahrazena plastovými. Obnovena byla izolace proti zemní vlhkosti, v tělocvičně byla položena speciální parketová podlaha. Generální rekonstrukcí prošlo též sociální zařízení a výdejna jídla pro naše dětské strávníky. Dokončila se též rekonstrukce školního hřiště, kde je v současné době čtyřpruhá 60 m dráha včetně rozběhu s doskočištěm se živičným povrchem, železná konstrukce pro šplh a víceúčelové hřiště. Součástí našeho areálu je dřevěný altán a dětské prolézačky. Nová je též přístupová cesta ke hřišti a kompletní oplocení objektu. Zde tráví naše děti nejen náplně hodin tělesné výchovy, ale i svůj volný čas o přestávkách a samozřejmě v odpoledních hodinách v rámci školní družiny.

    Vyučujeme v moderně vybavených učebnách. Nábytek vyhovuje přísným hygienickým požadavkům. V současné době disponujeme jako jediná škola v okrese Jičín novými notebooky včetně progresivních výukových programů, které jsou schválené a podporované v rámci moderních projektů, významně podporovaných EU. Kromě standardních výukových programů disponujeme i programy pro děti se specifickými poruchami učení. Průběžně doplňujeme učební pomůcky pro všechny vyučované předměty. Od roku 2007 se ve škole vyučuje podle Rámcového vzdělávacího programu "Tvořivá škola" a vyučovaným cizím jazykem je zde angličtina.

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

27.04.2017 18:32

Oznámení

02.04.2017 11:41
  Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena v naší škole jedna třída 1.ročníku. Třída bude naplněna maximálně do počtu 18 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle  §16 odst. 9 bude počet přijímaných žáků...

Zápis žáků do 1. ročníku

09.03.2017 18:36
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Libuň se bude konat 12. dubna 2017 v době od 14 - 17 hodin v budově ZŠ. S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. Těšíme se na Vás
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>