Sportovní aktivity-aerobik

Kroužek moderních tanců vede bývalá žákyně libuňské školy Adéla Reinbergerová