Příspěvek na ŠD

19.09.2017 14:58

Od školního roku 2017/2018 je stanoven příspěvek na ŠD v částce 150,- Kč měsíčně. Úhrada se provádí bezhotovostní platbou (převodem částky z účtu na účet školy). Číslo účtu školy je 78-8506680257/0100, variabilní symbol: 70985766 + jméno dítěte. Ve vyjímečných případech lze úhradu provést hotově ve škole.

Platby měly být provedeny za období:    září - prosinec    600,- Kč

                                                                leden - březen    450,- Kč

                                                                duben - červen    450,- Kč

                                                                                                                                                                        Mgr. R. Víchová, ředitelka školy