Co škola nabízí, kroužky

   Nabídka zájmových kroužků v ZŠ Libuň

 

činnost vedoucí

   čas

keramická dílna Renata Kozáková PO 13:30 - 15:30 - I.sk
hra na flétnu Mgr. Květa Šádková ÚT 13:30 - 15:00
náprava specifických poruch učení Mgr. Radka Víchová ÚT 13:30 - 14:15
anglický jazyk Mgr. Aneta Dvořáková ÚT 15:00 - 15:45
keramická dílna Renata Kozáková ST 13:30 - 15:30 - II. sk 
sportovní hry (jen pro chlapce) Zdeněk Přikryl ČT 14:15 - 15:00
literárně - dramatický kroužek Mgr. Aneta Dvořáková ČT 15:00 - 15:45
mažoretky Blanka Keršlágerová PÁ 13:15 - 14:00
moderní tance Adéla Reinbergerová PÁ 15:00 - 15:45

 

    Pokud kroužek končí po odjezdu tranzitu, musí si rodiče vyzvednout dítě sami.

 

    Ve druhém pololetí školního roku 2013 / 2014 bude opět umožněno navštěvovat program "Zvykání předškolních dětí ve škole". Tento program se nám velmi osvědčil a proto v něm budeme i nadále pokračovat. Během celého školního roku se naši žáci zapojují do mnoha dalších, pro naši školu již tradičních akcí (vánoční a velikonoční vystoupení pro veřejnost, setkání s důchodci, zpívání v kostele a další).