Příspěvek na ŠD

01.09.2021 00:00

Ve školním roce 2021/2022 je stanoven příspěvek na ŠD v částce 150,- Kč měsíčně. Úhrada se provádí bezhotovostní platbou (převodem částky z účtu na účet školy). Číslo účtu školy je 78-8506680257/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte. Ve vyjímečných případech lze úhradu provést hotově ve škole.

Platby měly být provedeny za období:    září - prosinec    600,- Kč

                                                                leden - březen    450,- Kč

                                                                duben - červen    450,- Kč

                                                                                                                                   Mgr. R. Víchová, ředitelka školy