Organizace roku

Zahájení školního roku:    1. 9. 2021

Podzimní prázdniny:         27. 10. - 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny:           23. 12. 2021 - 2. 1. 2021    (vyučování začne 6. 1. 2020)

Pololetní prázdniny:          4. 2. 2022

Jarní prázdniny:                21. 2. - 27. 2. 2022

Velikonoční prázdniny:      14. 4. - 18. 4. 2022

Hlavní prázdniny:              1. 7. - 31. 8. 2022

Školní rok končí:              30. 6. 2022

 

Co má umět dítě při nástupu do školy

- znát své jméno a příjmení, adresu bydliště

- samostatnost při oblékání a obouvání /umět zavázat boty/

- osobní hygiena

- poznat vlastní věci a udržovat je v pořádku

- dokázat se krátkodobě soustředit

- správná výslovnost a vyjadřování

- znát barvy

- znát základní tvary /čtverec, kruh, trojúhelník/

- rozlišení hlásky na začátku a konci slova

- rytmizace slov, slabikování

 

Co dítě potřebuje při nástupu do 1.ročníku

 

- aktovka

- přezuvky v sáčku

- cvičební úbor a cvičky

- na VV košili, kelímek, hadřík

- ručník

 

pozn. VŠE PODEPSANÉ

 

Učebnice, pracovní sešity a školní potřeby dostane dítě u nás ve škole!