Pedagogický sbor

Mgr. Radoslava Víchová - ředitelka školy

Mgr. Květoslava Šádková - učitelka

Mgr. Alena Morávková - učitelka

Adéla Reinbergerová - učitelka


Renata Kozáková - vedoucí vychovatelka ŠD

Helena Jílková - vychovatelka ŠD

Simona Šepová - asistentka pedagoga


Simona Šepová - školnice

Zdena Kovářová - výdej stravy

Jana Havlová - školní asistentka