Pracovníci školy

Pedagogický sbor

Mgr. Radoslava Víchová - ředitelka školy, učitelka ZŠ, třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Miloslav Kůta - učitel ZŠ, třídní učitel 2. a 3. ročníku

Mgr. Nikola Forgáčová - učitelka ZŠ, třídní učitelka 1. a 4. ročníku

Renata Kozáková - učitelka ZŠ

Mgr. Květoslava Šádková - učitelka ZŠ

Mgr. Adéla Reinbergerová - učitelka ZŠ, na RD

Mgr. Denisa Pěničková - učitelka ZŠ, na RD

 

Školní družina

Renata Kozáková - vedoucí vychovatelka ŠD

Helena Jílková - vychovatelka odpolední ŠD

Jana Havlová - vychovatelka ranní ŠD

 

Asistence pedagoga

Jana Havlová - asistentka pedagoga – 3. ročník

Simona Šepová - asistentka pedagoga – 4. ročník

 

Ostatní pracovníci školy

Simona Šepová - školnice

Zdena Kovářová - výdej obědů