okres Jičín

Pedagogický sbor

 • Mgr. Radoslava Víchová – ředitelka školy, učitelka ZŠ, třídní učitelka 2. ročníku
 • Mgr. Miloslav Kůta – učitel ZŠ, anglický jazyk, tělesná výchova
 • Mgr. Nikola Černochová – učitelka ZŠ, třídní učitelka 3. ročníku
 • Mgr. Květoslava Šádková – učitelka ZŠ, třídní učitelka 4. a 5. ročníku
 • Mgr. Denisa Pěničková – učitelka ZŠ, třídní učitelka 1. ročníku
 • Mgr. Adéla Reinbergerová – učitelka ZŠ na MD
 • Blanka Kuntošová – speciálně – pedagogická péče, přírodověda
 • Renata Kozáková – prvouka
 • Helena Jílková – výtvarná výchova

Školní družina

 • Renata Kozáková – vychovatelka ŠD – I. oddělení
 • Helena Jílková – vychovatelka odpolední ŠD – II. oddělení
 • Jana Havlová – vychovatelka ranní ŠD – II. oddělení

Asistence pedagoga

 • Jana Havlová – asistentka pedagoga –    1. ročník
 • Simona Šepová – asistentka pedagoga – 5. ročník

Nepedagogičtí  zaměstnanci školy

 • Simona Šepová – školnice, úklid
 • Zdena Kovářová – výdej obědů