Školní družina

Školní družina při ZŠ v Libuni má celkem dvě oddělení s kapacitou 49 žáků. První oddělení je pro žáky prvního, druhého a třetího ročníku. Druhé oddělení funguje pro žáky čtvrtého a pátého ročníku. Na přání rodičů umísťujeme sourozence společně do jednoho oddělení. Obě skupiny dětí jsou v neustálém kontaktu, zvláště pak při pobytu mimo budovu, tedy na sportovním hřišti, při pracovních činnostech, při hrách, či při poznávacích vycházkách do přírody. Školní družina nemá své stabilní prostory, výchovně vzdělávací činnosti tedy probíhají standardně v učebnách. Významným způsobem využíváme především počítačovou učebnu a prostory k pohybovým aktivitám. Výchovně vzdělávací činnost družiny volně navazuje na ŠVP ZŠ Libuň a je zaměřena především na rozvoj osobnosti, schopností a zájmu jednotlivých žáků. Provoz školní družiny funguje od 6:30 do 16:00 hodin.

Úhrada provozu školní družiny

Příspěvek na ŠD

01.09.2021 00:00
Ve školním roce 2021/2022 je stanoven příspěvek na ŠD v částce 150,- Kč měsíčně. Úhrada se provádí bezhotovostní platbou (převodem částky z účtu na účet školy). Číslo účtu školy je 78-8506680257/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte. Ve vyjímečných případech lze úhradu provést hotově...