okres Jičín

Naše malotřídní škola se nachází v Královéhradeckém kraji a je zřízena jako příspěvková organizace. Dlouholetou ředitelkou je Mgr. Radoslava Víchová. Zřizovatelem základní školy je obec. Škola vzdělává své žáky dle školního vzdělávacího programu s názvem Tvořivá škola.  Součástí školy je školní družina, která funguje v ranních hodinách před výukou od 6:30 hod. a v odpoledních hodinách do 16:00 hod.

Probíhá zde výuka pro žáky 1. stupně (1. – 5. ročník) s menším počtem žáků ve třídách, kdy je kladen důraz na individuální přístup ke každému žákovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře a na spolupráci školy s rodiči. Máme zde vhodné podmínky pro výuku žáků se specifickými poruchami učení.

Během školního roku vymýšlíme a realizujeme projekty na různá témata – roční období, příroda, státní svátky, oslavy, výročí apod. Snažíme se maximálně využít okolí školy – přírodu k názorné představě o tom, co se s žáky učíme a procházky do okolí školy jsou dětmi i učiteli velmi oblíbené.

V současné době patří naše škola právem mezi moderní prosperitní subjekty, maximálně podporované svým zřizovatelem. Právě díky zřizovateli jsme schopni být maximálně konkurenceschopní v celém našem regionu, což dokazuje např. zajištění školní dopravy pro všechny naše žáky. Od roku 2007 vyjíždí dvakrát denně školní speciál Ford Transit do okolních obcí, aby tak rodičům usnadnil žákovskou přepravu do školy.

Naši žáci se aktivně podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě celé školy. V přízemí budovy je zřízen rodičovský koutek, kde se rodiče mohou seznámit se školními novinkami. Jsou zde rovněž k nahlédnutí odborné publikace, které jim pomohou řešit různé problémy při výchově svých dětí.

Nižší počet žáků ve třídách nám umožňuje individuálně se věnovat jak dětem nadaným, tak dětem průměrným a samozřejmě i dětem s vývojovými poruchami učení. Celý pedagogický sbor má potřebné vzdělání a pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jičíně a SPC. Nápomocí nám je též množství vhodných výukových programů a speciálních pomůcek.

Pravidelné školní inspekce hodnotí naši školu ve všech oblastech výborně a zprávy z okolních škol, kam naši žáci odcházejí po ukončení 5. ročníku, dokazují jejich maximální připravenost.

Škola je zapojena do projektu “Ovoce do škol” a “Mléko do škol”.

V roce 2008 obdržela naše škola “Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje” za spolupráci obce a školy a získala tak významnou finanční odměnu.