okres Jičín

Budova Mateřské školy je účelově zbudované zařízení, skládající se ze dvou oddělení. Oddělení č.1 má kapacitu 26 dětí a je tvořeno třídou a hernou, sociálním zařízením se sprchou, výdejnou stravy, šatnou a skladem pomůcek a ložnicí. Oddělení č.2, jehož kapacita byla v roce 2012 navýšena ze 12 na 20 dětí, je tvořeno třídou a hernou, ložnicí, sociálním zařízením, výdejnou stravy a šatnou.

V zadní části budovy se nachází kuchyně, společná pro mateřskou i základní školu, dále pak zázemí školní družiny a prádelny.

Zázemí mateřské školy je tvořeno kvalitním vybavením, třídy mají nová okna, topení a nábytek. Oddělení č. 2 je vybaveno novou šatnou a podlahovou krytinou ve třídě a ložnici. Děti mají k dispozici školní zahradu vybavenou altánem, rozhlednou se skluzavkou, pískovištěm, balanční pěšinou s kopečkem, dvojhrazdou, houpačkou a hračkami.

Děti se aktivně podílejí na výzdobě tříd, šaten a celé budovy.
Prostředí je celkově koncipováno tak, aby podněcovalo přirozený vývoj dětí.

Všechny venkovní a vnitřní prostory mateřské školy splňují bezpečností a hygienické normy dle platných předpisů.

Mateřská škola je s celodenní péčí.
Provoz začíná v 6:15 a končí v 16:15 hodin.

Provoz ve 2. oddělení je od 6:15 do 15:45 hodin.

Provoz v 1. oddělení je od 6:45 do 16:15 hodin.

Od 1. 9. 2019 provoz začíná ve 2. oddělení, v 6:45 hodin si své děti paní učitelka převádí do 1. oddělení. Provoz 2. oddělení končí 15:45 hodin a děti jsou převedeny do 1. oddělení. Základním záměrem naší mateřské školy je vytvořit u dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním schopnostem a možnostem fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy dovedností, poznatků, zkušeností, postojů a hodnot důležitých pro jeho další rozvoj a učení.

K tomuto záměru využíváme zejména rozmanitého okolí mateřské školy.

S dětmi pracujeme podle aktuálního školního vzdělávacího programu zpracovaného v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s názvem ŠVP pro předškolní děti – Jaro, léto, podzim, zima; při jeho zpracování jsme vycházeli z místních podmínek. Všem dětem nabízíme kvalitní standartní vzdělávání, které rozšiřujeme o návštěvy divadel, kin, kulturních akcí, výletů, besídek pro rodiče a další akce. Předškolním dětem jsou nabízena logopedická cvičení.

Rodičům dětí umožňujeme seznámit se s prostředím, provozem a podmínkami MŠ prostřednictvím Dnů otevřených dveří, na veřejnosti se prezentujeme rozsvícením vánočního stromu, vánoční besídkou, masopustním průvodem, vítáním jara a podobně.